Rozmowa z klientem
Pierwszym etapem rozpoczynającym pracę nad projektem jest rozmowa z właścicielem działki. Podczas pierwszej rozmowy z reguły dowiadujemy się informacji podstawowych takich jak: lokalizacja i wielkość działki, ukształtowanie terenu oraz podstawowe wymagania klienta odnośnie ogrodu. Pozwala to określić w jakim przedziale cenowym znajdzie się projekt.

 

DSC06169

 

Wizyta w terenie
Obejrzenie gruntu warto połączyć z jednoczesnym spotkaniem z jego właścicielem. Rozmowa z klientem w terenie jest często bardzo owocna. Wspólne studiowanie działki przynosi efektowne rozwiązania wynikające z potrzeb i marzeń klienta oraz pomysłów projektanta. Podczas takiej rozmowy określamy dokładne wymagania klienta. Dowiadujemy się o wyobrażeniach na temat przyszłego ogrodu, jego zastosowaniu, charakterze i funkcji jaką ma pełnić a także ujęciu w projekcie małej architektury, elementów wodnych czy nawierzchni. Istotne jest aby dowiedzieć się także jaki rodzaj gleby występuje na działce, jaka jest dostępność wody oraz czy w ziemi przebiegają kable instalacyjne.

 

DSC06180

 

Inwentaryzacja
Kolejnym etapem opracowywania projektu jest inwentaryzacja terenu. W tym celu pomocne są mapy geodezyjne oraz sytuacyjno-wysokościowe. Jeśli właściciel gruntu dysponuje mapami, projektantowi łatwiej jest dokonać reszty pomiarów. Na mapę nanoszone są elementy, które już istnieją, np. drzewa i krzewy, podjazdy, ścieżki czy altany oraz wszelkie zmiany od warstwic naniesionych na mapę sytuacyjno-wysokościową. Na tym etapie określa się również kierunki świata i związane z tym miejsca słoneczne i zacienione.

 

DSC06191

 

Koncepcje projektowe
Po zebraniu potrzebnych informacji i danych przystępujemy do opracowywania kilku koncepcji projektowych. Koncepcje są zarysem kompozycji i kształtu ogrodu, często wykonuje się je odręcznie. Wykonanie ich ma na celu przedstawienie różnych rozwiązań na danym terenie, zastosowania różnego rodzaju kompozycji: swobodnej, geometrycznej czy mieszanej, układu ogrodu a w rezultacie nadanie mu określonego charakteru. Koncepcja projektowa jest bazą do opracowania projektu głównego.

 

DSC06201

 

Wybór koncepcji
Po wykonaniu kilku koncepcji, omawiamy je z klientem. Zadaniem architekta jest przedstawienie różnych opcji na ogród, przybliżenie i scharakteryzowanie możliwych rozwiązań i związanych z nimi przybliżonych kosztów. Oczywiście ostatecznego wyboru dokonuje klient.

 

Projekt ogrodu w Kalu k

 

Projekt
Gdy wybierzemy najbardziej odpowiadającą naszym oczekiwaniom koncepcję projektową przystępujemy do opracowania projektu. Niezależnie od rodzaju wybranej koncepcji, projekt główny zawsze zawiera określony podział funkcjonalny terenu- na część reprezentacyjną (przed budynkiem mieszkalnym), użytkową, rekreacyjną czy gospodarczą. Wzorując się na tym podziale sporządzamy szczegóły projektu. Na etapie tworzenia planu ogrodu jesteśmy w stałym kontakcie z klientem, wspólnie dopracowując detale. Projekt może zostać wykonany w sposób techniczny, gdzie oznaczenia drzew, krzewów, bylin i innych elementów są zgodne z przyjętymi normami lub może być graficzny, gdzie projektant sam dobiera oznaczenia. Projekt graficzny jest z reguły wykonywany w kolorze i jest bardziej efektowny. Jednak na obu rodzajach projektów znajdują się legendy i oznaczenia, które umożliwiają czytanie projektu. Ponadto projekt jest robiony w skali, której wartość także znajduje się na rysunku. Po ukończeniu projektu (tzw. rysunku) przystępujemy do wykonywania części opisowej. Znajduje się w niej m.in. opis przedmiotu opracowania oraz opis techniczny zawierający przede wszystkim wykaz roślinności, sposób i etapy realizacji projektu, informacje o sposobie pielęgnacji roślin a także bilans materiałów oraz kosztorys. Część graficzna i opisowa powinny zostać wykonane w taki sposób, aby klient sam mógł podjąć się założenia ogrodu.

 

Projekt ogrodu w Kalu k2

 

Ceny projektów
Koszt sporządzenia projektu jest ściśle uzależnione od wielkości działki i stopnia skomplikowania przyszłego ogrodu oraz od treści projektu.

 

KAL AG222

Mapa

Kontakt

logo ogrody w350px

Telefon: 514 806 404
Email: ogrody@zadbane-ogrody.pl
WWW: www.zadbane-ogrody.pl Facebook: ZadbaneOgrody

Nina i Piotr Cygroń
Kożuchy Wielkie, Giżycko