Założenie trawnika możemy podzielić na cztery podstawowe etapy. Pierwszym jest projekt, w którym określamy warunki glebowe, przeznaczenie i kształt trawnika, drugim dobór odpowiedniej mieszanki traw a kolejnym właściwie przygotowanie gleby. Ostatnim etapem jest siew trawy.

 

Projekt trawnika
Zanim przystąpimy do projektowania trawnika należy uwzględnić jego przeznaczenie, lub funkcję jaką ma spełniać, położenie w stosunku do stron świata i sąsiednich obiektów, np. lasu czy zabudowy a także ukształtowanie terenu, rodzaj podłoża, strukturę i zasobność gleby oraz warunki nawadniania. Trawnik powinien zajmować minimum 50% powierzchni ogrodu. Tylko wtedy pozostałe rośliny: drzewa, krzewy, kwiaty będą miały możliwość właściwej prezentacji swych walorów. „Zielony dywan” stanowi doskonałe tło i uzupełnienie dla wszystkich roślin w ogrodzie, ponieważ naturalnie z nimi harmonizuje.

Przy zakładaniu trawnika należy pamiętać, iż pod trawnik nie powinny być przeznaczone miejsca węższe niż szerokość kosiarki, miejsca trudno dostępne, bardzo często udeptywane jak na przykład przed wejściami, wzdłuż najczęściej używanych ścieżek, wzdłuż krawężników, ogrodzeń i budynków. Ponadto miejsca, które nie mogą być skoszone podczas jednego przejazdu kosiarki, gdyż zostają one najczęściej nie dokoszone, niewielkie powierzchnie oddalone od właściwego ogrodu.

Przed założeniem trawnika należy pamiętać, że przygotowanie i utrzymanie trawnika wymaga wielu regularnych zabiegów uprawowych, bez których trawnik może nie spełniać naszych oczekiwań.

 DSC 4660

 

Dobór mieszanki traw
Istotne przy zakładaniu trawnika jest wybór odpowiedniej mieszanki traw. Ze względu na fakt, iż trawnik założony na bazie mieszanki ma lepsze cechy użytkowe odradza się stosowanie nasion jednoskładnikowych. W handlu dostępne są różne mieszanki trawnikowe, składające się z odmian o określonych cechach użytkowych. Skład mieszanek traw jest dobierany głównie ze względu na intensywność użytkowania, przeznaczenie, rodzaj gleby i nasłonecznienie na terenie przeznaczonym pod „zielony dywan”.

W zależności od składu odmianowego spotkamy się z mieszankami (podział umowny):

  • uniwersalnymi (parkowymi)
  • dywanowymi (gazonowe)
  • sportowymi ('Wembley') i rekreacyjnymi
  • wolno odrastającymi (typu golf)
  • do cienia
  • kwiatowo-łąkowymi (typu 'łąka naturalna')
  • regeneracyjnymi (zawierającymi nasiona traw dający szybki efekt uzupełniania braków)
  • itp.

Wystarczy więc określić parametry przyszłego trawnika i zgodnie z tym wybrać mieszankę traw.

 DSC 4127

 

Przygotowanie gleby

Przygotowanie podłoża jest ważną, długotrwałą czynnością. Od jej przebiegu i staranności w dużym stopniu zależeć będzie wygląd naszego trawnika. Najistotniejsze dla rozwoju traw, trwałości i wytrzymałości darni jest przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi – warstwy nośnej. Wystarczająca grubość tej warstwy wynosi 10-15 cm. Powinna zbudowana być z takich składników, które pozwalają na utrzymanie porowatości, stworzenie prawidłowej struktury, przepuszczalności oraz elastyczności. Takie warunki zapewniają optymalny rozwój korzeni traw przez odprowadzenie nadmiaru wody z wierzchniej warstwy i zmniejszenie ryzyka gnicia. Ułatwiają także dostarczenie tlenu i odprowadzenie dwutlenku węgla szkodliwego dla korzeni. Jest to bardzo istotne gdyż ograniczenie dopływu powietrza do korzeni powoduje zahamowanie wzrostu traw.

Przystępując do prac ziemnych, na początku usuwamy z gleby gruz, śmieci, kamienie, itp., po czym wyrównujemy teren. Przekopywanie luźnej ziemi wykonujemy szpadlem. Ziemi nie należy całkowicie odwracać gdyż jałowe podglebie wydostanie się wówczas na wierzch. Podczas przekopywania usuwamy kamienie, korzenie i chwasty.

Po przekopaniu rozbijamy bryły ziemi, tak aby uzyskała drobną strukturę. Najlepiej wykonuje się to gdy ziemia będzie nieco przesuszona. Do tego celu możemy wykorzystać grabie lub widły amerykańskie. Następnie wyrównujemy powierzchnię terenu. Na tym etapie powinniśmy dodać piasku oraz torfu w ilości nie mniej niż 5 l /m², jeśli jest to konieczne.

Kolejnym etapem jest ubicie lub zwałowanie podłoża. Po tym zabiegu, jeśli pozwala nam na to czas można pozostawić tak przygotowane podłoże na okres 3-8 tygodniowy, aby ziemia mogła się ubić. W tym czasie zaczną rozwijać się chwasty, które należy koniecznie zwalczać przez grabienie lub siekanie motyką, a najprościej herbicydami. Jeśli nie mamy czasu na tak długie oczekiwanie, wskazane jest powtórne wałowanie gleby.

Ostatnim krokiem przed przystąpieniem do siewu jest bardzo dokładne wyrównanie powierzchni. Przy pomocy grabi należy wzruszyć glebę nie głębiej niż na 5 cm, rozbijając przy tym wszystkie bryłki ziemi. Tak rozpulchniona górną warstwę możemy starannie wyrównać, poruszając się od środka ku brzegom.

Na tak przygotowane podłoże możemy wysiać mieszankę traw.

 DSC 4120

 

Siew

Najlepszym terminem siewu jest kwiecień-maj (15IV-15V) oraz sierpień – wrzesień (15 VIII – 15 IX ). Jednak siew możliwy jest również w innych terminach, może to jedynie spowolnić proces wzrostu roślin. Siejemy na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego zraszania należy odczekać aż woda wniknie do głębszych warstw a warstwa wierzchnia lekko przeschnie. W przeciwnym wypadku nasiona traw będą przylepiać się do grudek ziemi i nie będzie możliwe ich przykrycie. Po odpowiednim przygotowaniu podłoża i przy optymalnych warunkach zewnętrznych norma wysiewu wynosi ok. 2,5-3,0kg nasion traw / 100m². Siejemy na ok. 0,5-1,0 cm (nigdy powyżej 2 cm gdyż siewki mogą nie przebić się do powierzchni). Siać można ręcznie lub przy większych powierzchniach siewnikiem, stosując zawsze metodę krzyżową pojedynczą lub podwójną. Po siewie nasiona należy bezwzględnie przykryć ziemia używając kolczatki, grabi do liści bądź wałując teren. Ten ostatni sposób jest szczególnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyż zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie.

 DSC 4392

Mapa

Kontakt

logo ogrody w350px

Telefon: 514 806 404
Email: ogrody@zadbane-ogrody.pl
WWW: www.zadbane-ogrody.pl Facebook: ZadbaneOgrody

Nina i Piotr Cygroń
Kożuchy Wielkie, Giżycko